Svettbehandling

Botox Hyperhidros / Armsvett / Handsvett / Fotsvett 

Människan har ett system som ansvarar för att bibehålla kroppstemperaturen. Att svettas är ett sätt för kroppen att reglera temperaturen och att skydda mot överhettning i samband med t ex träning och feber. Svett kyler alltså ned kroppen. Hyperhidros är ett tillstånd där man svettas onormalt mycket, ett onormalt svar på svett och ansträngning. Enligt studier lider så många som mellan 300000 och 500000 svenskar av hyperhidros.

Behandling

Läkaren gör en bedömning av förekomsten av ökad svett i armhålorna (även handflator och fotsulor går att behandla för hyperhidros). Därefter får man lokalbedövning i området och sedan markeras ytan som är möjlig att behandla. Detta är en avancerad behandling med Botox som endast ska hanteras av särskilt utbildad och legitimerad sjukvårdspersonal.

Hur utförs behandlingen? 

Läkaren injicerar små mängder botox med utspridda stick över ytan som ska behandlas, t.ex i armhålorna.

Hur lång tid tar behandlingen? 

Behandlingen går på 15 minuter. Inför behandlingen ska man fylla i en hälsodeklaration och man får en bedömning av läkaren. Man får även lokalbedövning inför behandlingen. Den totala bokningstiden är 30 min.

Hur lång tid tar det tills man märker av resultatet? 

Ca 2-4 veckor.

Får man ett återbesök? 

Man får ett gratis återbesök 4 veckor efter behandlingen där man får en en bedömning av effekten av behandlingen och om man eventuellt behöver fylla på med mer medicin (ingår gratis i återbesöket).

Hur länge varar resultatet?

Ca 6 månader.

Smärtnivå?

↓ Låg-Medel

Man får lokalbedövning inför behandlingen för minsta möjliga smärtkänslighet.

Blåmärken?

Inga blåmärken. Man kan få denna behandling t.o.m under lunchrasten!

Hur funkar Botox exakt?

Botulinumtoxin, används vid axillär och palmar hyperhidros. Toxinet verkar genom att hämma frisläppningen av acetylkolin på synapsnivå och förhindrar därmed de sympatiska nervfibrerna att nå svettkörtlarna. Översatt till vanlig svenska: Botox motverkar svettkörtlarnas aktivitet och minskar således på svettningar.

Pris: 4500kr